TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ FİDANBAŞI KÖYÜ KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanları

  • Şalpazarı İlçesi ve Fidanbaşı köyünün doğal güzelliklerini sahip olduğu tarihi, sosyal, kültürel turistik, sportif, zirai ve tüm varlıklarını geliştirmek, yurt içinde ve dışında tanıtılması için her türlü faaliyette bulunmak, yayla turizmine yönelik tesisler inşa ederek veya edilmesine yardımcı olarak turizmin gelişmesine katkıda bulunmak, Türk dilini en üst düzeyde kullanan yöre halkı olarak bu özelliğini ön plana çıkartarak dilin zengilleştirmesi akti faaliyetlerde buunmaktır.
  • Fidanbaşı köyünün yol,su,okul,camii gibi yapımına, imarına ve onarımına katkıda bulunmak amacıyla gerekli gördüğümüz zamanlarda ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşları haberdar ederek bakım, onarım ve koruma işlerinde yardımcı olur.
  • Bakım. Onarım ve yeniden imar işleri için geliri uygun derneğimize yardım edebilecek kişilerden gerekli yardımları sağlanmasında öncülük eder.
  • İstanbul'da bulunan gelir düzeyi yüksek olanlarla birlikte hareket ederek ve onlardan katkı sağlayarak köye yönelik yatırımlar yapar, ihtiyaç gösterdiği ve kendi bütçesinden karşılayamadığı eşya ve gereçleri sağlar, evlenme çağına gelip de maddi durumları iyi olmayanların nişan ve düğün törenlerine katkıda bulunur.
  • Köyü ve çevresini güzelleştirmek amacıyla bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda işbirliği yapar, kurum ve kuruluşların bu alanda ürettiği projelere destek verir, dernekçe üretilen projelere katkı talebinde bulunur.
  • İlçe köyü hakkında çıkan yazılı ve görsel basını takip eder, daha önce yayınlanmış eserleri bir araya getirerek bir kütüphane oluşturulmasını sağlar, folklorik değerlerini inceler bu alanda yetkin kişilerden de yardım alarak kitap, dergi ve broşür yayınlar.
  • Üyeler arasında işbirliği yaparak bilgi akışını sağlamak, dayanışma ortamı içinde ortak sorunları çözmek.
  • Dernek üyeleri arasında muhtaç duruma düşenlere maddi ve manevi katkılarda bulunmak, gerektiğinde bunlara yeniden iş kurmaları için gerekli ortamı ve imkanları yaratıcı çalışmalar yapmak, dışlanan gruplardaki insanları hayat standartlarını yükseltmek için yasal, toplumsal ve ekonomik önlemler alır, bu amaç için ortak bir sosyal fon oluşturur sosyal yardım, sağlık, eğitim, kültür, beden ve ruh sağlığı alanında yayınlar yapar, konferanslar, toplantılar ve seminerler düzenler.
  • Ülkemizin turizm kültüründe önemli bir yeri olan yöre ve el sanatları ve yaşatılması gereken gelenek ve göreneklerimizi araştırır, yöreye özgü giyim ve kuşamın tescilini yaptırmak için girişimlerde bulunur ve bu özelliğini ülke tanıtımı ve turizmin geliştirilmesinde kullanır.

Geçmiş Dönem Dernek Başkanları ve Yönetimleri

Geçmiş dönem dernek başkanları ve yönetimleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız...